NAWNE 2024

16-18 kwietnia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pawilon S sala 9 od godziny 10:00 do 18:00

Transmisje z XIII Edycji Konferencji NAWNE

Dla Uczestników

Biorąc udział w Konferencji masz szansę zdobyć wiedzę i wysłuchać referatów na różne tematy, których autorami są studenci z wielu polskich ośrodków akademickich. Różnorodność tematów i pomysłów wystąpień z roku na rok zaskakuje, co pokazuje tylko atrakcyjność wydarzenia w kontekście możliwej do zdobycia wiedzy. Jest to także dla Ciebie niesamowita szansa na zyskanie innego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość i na znaczące poszerzenie swojej wiedzy oraz doskonalenie swoich kompetencji.

Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2024 r. w formie hybrydowej - za pośrednictwem transmisji na tej stronie i serwisie Facebook oraz stacjonarnie, na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Dodatkowo pzygotowaliśmy dla was konkurs z nagrodami sponsorowany przez PTS oddział w Krakowie oraz Szkołę Analityków. Konkurs odbędzie się III dniu konferencji od godziny 13:15.

W celu uzyskania bieżących informacji zapraszamy do odwiedzenia fanpage’a Konferencji i śledzenia wpisów!

Jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu jako obserwator/uczestnik, wejdź na EVENEA i zapisz się lub wypełnij poniżej!

O Konferencji

Celem Konferencji NAWNE jest przedstawienie różnego typu narzędzi i metod wykorzystywanych w analizie danych ekonomicznych, aby lepiej zrozumieć prawidłowe funkcjonowanie współczesnej gospodarki zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej.

Wydarzenie to ma charakter naukowy, tworzymy platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów między studentami, wykładowcami, a przedstawicielami świata biznesu oraz swobodnej prezentacji wyników badań zarówno przez studentów I i II stopnia, jak i doktorantów.

Dodatkowym celem przedsięwzięcia jest edukowanie uczestników w obszarze zastosowań narzędzi analitycznych - na Konferencji prezentowane są zwykle innowacyjne i nowoczesne rozwiązania, często nie przedstawiane podczas uczelnianych zajęć, a przydające się w praktyce w późniejszym życiu zawodowym.

Wydarzenie to z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę pracowników naukowych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką analizy danych ekonomicznych. Rok temu mieliśmy zaszczyt gościć kilkuset uczestników z ponad 10 miast w Polsce.

16 kwietnia 2024r. (wtorek) pawilon S sala 9
10:00-10:10 Otwarcie I dnia konferencji
10:10-10:25 Piotr Palac: Długookresowy wzrost gospodarczy: analiza empiryczna
10:25-10:40 Bartosz Twardzicki i Filip Waśniowski: Prawo Zipfa. Czy da się mu przeciwstawić?
10:40-10:55 Jakub Sowa: Czy weekend w piątek i sobotę pozwala lepiej zarobić? - Efekt kalendarza na islamskich rynkach finansowych
10:55-11:10 Izabela Adamska: Modelowanie niezbalansowanych zbiorów danych na przykładzie badania wrażliwości finansowej gospodarstw domowych
11:10-11:20 Przerwa
11:20-11:35 Krzysztof Kiecoń: Wskaźnik wykluczenia komunikacyjnego - opracowanie i wykorzystanie w analizie zjawiska na terenie powiatu krakowskiego
11:35-11:50 Jakub Sowa: Ewolucja cykli Kondratiewa - analiza cykli i długości fal
11:50-12:15 Przerwa
12:15-12:30 Tomasz Łabędź: Wzrost wypłacanej dywidendy jako kryterium budowy długoterminowego portfela inwestycyjnego
12:30-12:45 Jakub Boratyn: Chęć do założenia przedsiębiorstwa i jakie czynniki na nią wpływają? Badanie studentów WSIiZ
12:45-13:00 Weronika Gwizdała: Personalizowane doświadczenia muzyczne w erze analizy danych: wykorzystanie algorytmów rekomendacyjnych przez platformy streamingowe
13:00-13:45 Verisk Alparslan Deringör: ncreasing productivity and decreasing costs by automating and modernizing workflows in Verisk
13:45-14:00 Stanisław Halkiewicz: Przegląd metod fraktalnych w praktyce inwestycyjnej
14:00-14:15 Dawid Bonar i Kacper Gonet: Czy giełdy są odporne na szoki?
14:15-14:30 Stanisław Halkiewicz: What are Difference-in-Difference models? A comprehensive overview of theory and applications
14:30-14:45 Nikodem Greń: W labiryncie wojny technologicznej na cyfrowym polu bitwy. Ocena wzrostu wydatków publicznych w obliczu wojny technologicznej USA i Chin
14:45-15:15 Przerwa lunchowa
15:15-15:30 Tomasz Witkowski: The role of luck in neural networks in Sharpe Ratio optimization
15:30-16:30 Prof. Jerzy Marzec: Dwuwymiarowy model probitowy i przykłady jego zastosowań w ekonomii
16:30-16:45 Przerwa
16:45-17:00 Patryk Augustyniok: Wykorzystanie analizy głównych składowych i skalowania wielowymiarowego do badania kondycji finansowej firmy
17:00-17:15 Paulina Zagórska: Ścieżki ryzyka: Dynamika zmian stóp procentowych a ocena ryzyka kredytowego na rynku obligacji w Polsce
17:15-17:30 Paulina Wlazło: Nowa Era Finansów: Centralne Bankowe Waluty Cyfrowe (CBDC)
17:30-17:45 Karol Chaberka: Analiza SWOT narzędziem oceny benchmarkingu
17:45 Zamknięcie I dnia konferencji
17 kwietnia 2024 r. (środa) pawilon S sala 9
10:00-10:10 Otwarcie II dnia konferencji
10:10-10:25 Paulina Rurkowska, Julia Kozerska, Natalia Ryłowicz, Daria Śliwa: Projekt badania jakości nauczania na uczelniach europejskich
10:25-10:40 Aleksander Kaleta: Ocena efektywności inwestowania w ETF-y. Replikowanie fizyczne i syntetyczne w warunkach hossy i bessy.
10:40-10:55 Artur Jasielski: Badanie związku między stopą dywidendy a ryzykiem na przykładzie indeksu WIG 20
10:55-11:55 Maspex -Bartosz Sierp: Modelowanie elastyczności cenowej na rynku FMCG
11:55-12:15 Przerwa
12:15-13:15 Prof. Jacek Osiewalski: Linear Expenditure System with Stochastic Changes in Preferences: Bayesian Estimation Using Time-Series Data
13:15-13:30 Magdalena Koczorowska: Satysfakcja klienta z serwisu VOD
13:30-14:15 Verisk- Efe Ergun: "Pyspark for Data Scientists with Real-world Examples"
14:15-15:00 Info Consulting - Bartłomiej Żak: Realne wyzwania przy wdrażaniu systemów AI - przypadki z prawdziwych projektów
15:00-15:30 Przerwa lunchowa
15:30-16:30 Dr Małgorzata Snarska: Odgadnąć Złożoność: Nauka o Danych w Meandrach Psychologii Inwestorów na Rynkach Finansowych
16:30-16:45 Przerwa
16:45-17:00 Łukasz Sroka: Wykorzystanie algorytmu lasów losowych w prognozowaniu cen kontraktów CFD na cynk
17:00-17:15 Magdalena Mazur i Maciej Laburda: Modele ekonometryczne a sieci neuronowe na przykładzie Titanica
17:15-17:30 Błażej Szkudlarek: Prognozowanie ceny Bitcoina przy użyciu modelu LSTM
17:30-17:45 Łucja Franczak: Analiza skupień jako użyteczne narzędzie w identyfikacji wzorców zmienności kursów walutowych w kontekście kryzysu
17:45-18:00 Tymoteusz Mętrak: Model Correlated Random Effects (CRE) dla danych panelowych jako alternatywa dla modeli FE i RE
18:00 Zamknięcie II dnia konferencji
18 kwietnia 2024 r. (czwartek) pawilon S sala 9
10:00-10:10 Otwarcie III dnia konferencji
10:10-10:25 Olga Sieradzan: Ranking państw sprzyjających rodzicielstwu
10:25-10:40 Katarzyna Wróbel i Wojciech Starzyk: Sytuacja kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej
10:40-10:55 Amelia Madej: Wydatki na żywność w polskich gospodarstwach domowych
10:55-11:40 Urząd Statystyczny w Krakowie-Tomasz Sekuła: Praktyczne problemy uzupełniania braków danych w sprawozdawczości statystycznej
11:40-11:55 Weronika Duda: Analiza efektywności zmiany trenera zespołu piłkarskiego na przykładzie polskiej Ekstraklasy
11:55-12:15 Przerwa
12:15-13:15 Michał Kowalczyk: Testy Excela i praca z nim w dobie AI — co umieć, aby być na szczycie?
13:15-13:45 Konkurs sponsorowany przez PTS oddział w Krakowie oraz Szkołę Analityków
13:45-14:45 Szkoła Analityków-Piotr Kawala: Czy trudno prognozować dane makroekonomiczne ?
14:45-15:15 Przerwa lunchowa
15:15-15:30 Tomasz Kowalczyk, Karol Włodyka: Krajobraz po inflacyjnej burzy. Stopy procentowe NBP a ryzyko sektora bankowego w warunkach rosnących cen
15:30-15:45 Angelika Sowa: Analiza korzyści i zagrożeń płynących z wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu projektami.
15:45-15:55 Przerwa
15:55-16:10 Julia Kwiecień: Analiza wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy kierowników projektów
16:10-16:25 Klaudia Walas, Kinga Zgoda: Analiza opinii studentów na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu projektami
16:25-16:40 Łukasz Słuszniak: Gra o Krzemowy Tron: Wpływ Rywalizacji Technologicznej na Wycenę Spółek Półprzewodnikowych
16:40-17:10 Przerwa
17:10-17:25 Karol Włodyka: Ocena efektywności projektów inwestycyjnych pod kątem kosztów i korzyści z wykorzystaniem wskaźników ENPV, BCR i EIRR na przykładzie infrastruktury transportowej miasta Wrocław
17:25-17:40 Karol Włodyka: Minimum Turbulence Portfolio jako strategia zarządzania ryzykiem w inwestycjach finansowych ; Empiryczna eksploracja strategii inwestycyjnych funduszy hedgingowych - implikacje dla rynków finansowych
17:40-17:55 Karol Włodyka: Empiryczna eksploracja strategii inwestycyjnych funduszy hedgingowych - implikacje dla rynków finansowych
17:55 Zamknięcie konferencji

Dla Prelegentów

Warunki uczestnictwa w konferencji:

 • Referentami prac mogą być studenci lub doktoranci. Współautorem referatu może być pracownik naukowy.
 • Na podstawie treści przesłanych formularzy zgłoszeniowych Organizatorzy dokonają oceny proponowanych wystąpień. W związku z tym, streszczenie referatu zawarte w formularzu powinno mieć objętość minimum 1300 znaków i zawierać informacje o celach badawczych pracy oraz krótki opis metodyki wykorzystanej dla ich realizacji. Lista osób wraz z tytułami referatów zakwalifikowanych na Konferencję zostanie zamieszczona na jej stronie.
 • Forma prezentacji jest ustna, a czas przeznaczony na nią nie może przekroczyć 15 minut. Referat można wygłosić w języku polskim lub angielskim. Dodatkowo referent może się wspomóc prezentacją multimedialną, którą należy przesłać Organizatorom do wskazanego w regulaminie terminu.
 • Istnieje możliwość opublikowania pracy powstałej na bazie planowanego referatu w monografii pokonferencyjnej, wymogi redakcyjne zostały zamieszczone poniżej.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać poprzez formularz dostępny pod tym linkiem:

www Formularz zgłoszeniowyW celu uzyskania dalszych informacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konferencji.

Regulamin pdf

Wymogi redakcyjne monografii pokonferencyjnej

 • Praca powinna zostać napisana w programie Microsoft Office Word 2007 lub nowszym, a nazwą pliku ma być nazwisko/a autora(ów), np. "kowalska.docx",
 • Tekst należy sformatować według załączonego szablonu (zob. dół strony),
 • Objętość pracy nie może przekroczyć 12 stron A4, łącznie z bibliografią, wszelkimi tabelami, rysunkami, grafikami czy wzorami.
 • Poniżej znajduje się „Instrukcja formatowania tekstu”, w której dostępne są wszelkie szczegóły w tym zakresie.

Procedura wklejania tekstu do zamieszczonego poniżej szablonu (oprócz instrukcji formatowania tekstu, trzeba więc pod spodem zamieścić odpowiedni szablon pliku w Wordzie):

 • tekst najlepiej napisać systemem blokowym (bez żadnych tabulacji, marginesów);
 • po napisaniu tekstu skopiować go i wkleić do szablonu - wszystko zostanie automatycznie sformatowane;
 • tabele, grafiki wstawić od razu do tekstu zgodnie z szablonem;
 • dodatkowo wszystkie grafiki, rysunki przesłać osobno w wymaganych formatach na adres predkia@uek.krakow.pl, na ten adres przesyłamy również sformatowany tekst pracy
 • stosować przypisy literaturowe śródtekstowe, na końcu wstawić zwykłą bibliografię - spis wykorzystywanej literatury (w porządku alfabetycznym).

Instrukcja Formatowania Tekstupdf

Szablonpdf

Linki do monografii z poprzednich edycji:

mon
mon
mon
mon
mon
mon
mon
mon
mon
mon
mon
mon

Tak wyglądało NAWNE w 2019 r...

Obejrzyj zapowiedź XII Edycji NAWNE!

Organizatorzy

logoknad

Koło Naukowe Analizy Danych powstało w roku 2009 i na początku działalności pracowało pod fachowym okiem dr hab. Barbary Pawełek, prof. UEK. Naszą misją jest propagowanie znaczenia analizy danych w praktyce gospodarczej. Swoje cele realizujemy poprzez liczne szkolenia dotyczące wykorzystania metod i narzędzi analitycznych.

Nawiązujemy współpracę z firmami biznesowymi, w ramach której organizowane są szkolenia, seminaria i inne spotkania z pracownikami różnych działów. Wszystkie te działania mają na celu pomoc w ukierunkowaniu członków Koła na rynku pracy oraz służyć ich rozwojowi i zgłębianiu wiedzy.

Prowadzimy także własne badania ekonomiczne oraz marketingowe, aktywnie i z sukcesami uczestniczymy w konferencjach i konkursach. Obecnie opiekunami Koła są Prof. dr hab. Adam Sagan, dr hab. Artur Prędki, dr Łukasz Kwiatkowski oraz dr Beata Osiewalska.

Patroni honorowi

polskie towarzystwo ekonomiczne
pts
pts
uek

Partnerzy

state street infoconsulting

Sponsorzy

szkoła analityków versik pts

Główny patron medialny

rzeczposoplita

Patroni medialni

unikonferencje kurier uek

Kontakt

Główny koordynator konferencji NAWNE 2024:
Angelika Sowa

E-mail: konferencja.nawne@gmail.com

Adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Koło Naukowe Analizy Danych UEK

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 Statystyki