NAWNE 2023 już za kilka dni!

Tegoroczna edycja Konferencji odbywa się na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na terenie kampusu pojawią się strzałki kierujące do Pawilonu Sportowo-Dydaktycznego, do sali S9.

Poniżej znajduje się mapka z planem kampusu UEK - w czerwonej ramce znajduje się Pawilon Sportowo-Dydaktyczny.

mapakampusu

Transmisje z XII Edycji Konferencji NAWNE

O Konferencji

Celem Konferencji NAWNE jest przedstawienie różnego typu narzędzi i metod wykorzystywanych w analizie danych ekonomicznych, aby lepiej zrozumieć prawidłowe funkcjonowanie współczesnej gospodarki zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej.

Wydarzenie to ma charakter naukowy, tworzymy platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów między studentami, wykładowcami, a przedstawicielami świata biznesu oraz swobodnej prezentacji wyników badań zarówno przez studentów I i II stopnia, jak i doktorantów.

Dodatkowym celem przedsięwzięcia jest edukowanie uczestników w obszarze zastosowań narzędzi analitycznych - na Konferencji prezentowane są zwykle innowacyjne i nowoczesne rozwiązania, często nie przedstawiane podczas uczelnianych zajęć, a przydające się w praktyce w późniejszym życiu zawodowym.

Wydarzenie to z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę pracowników naukowych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką analizy danych ekonomicznych. Rok temu mieliśmy zaszczyt gościć kilkuset uczestników z ponad 10 miast w Polsce.

Dla Uczestników

Biorąc udział w Konferencji masz szansę zdobyć wiedzę i wysłuchać referatów na różne tematy, których autorami są studenci z wielu polskich ośrodków akademickich. Różnorodność tematów i pomysłów wystąpień z roku na rok zaskakuje, co pokazuje tylko atrakcyjność wydarzenia w kontekście możliwej do zdobycia wiedzy. Jest to także dla Ciebie niesamowita szansa na zyskanie innego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość i na znaczące poszerzenie swojej wiedzy oraz doskonalenie swoich kompetencji.

Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2023 r. w formie hybrydowej - za pośrednictwem transmisji na tej stronie i serwisie Facebook oraz stacjonarnie, na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Przygotowaliśmy dla Was:

 • certyfikat uczestnictwa,
 • ponad 30 prelekcji studentów z całej Polski,
 • konkurs z nagrodami.

W celu uzyskania bieżących informacji zapraszamy do odwiedzenia fanpage’a Konferencji i śledzenia wpisów!

Jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu jako obserwator/uczestnik, wejdź na EVENEA i zapisz się lub wypełnij poniżej!

Harmonogram

*Harmonogram ulega stałej aktualizacji.

20 kwietnia 2023 r. (czwartek)
10:00-10:10 Otwarcie II dnia konferencji
10:10-10:30 Piotr Palac - Ekonometryczny model dynamiki zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych (HICP) w Polsce w latach 2007-2022
10:30-10:50 Krystian Szczęsny - Szacowanie funkcji gęstości prawdopodobieństwa za pomocą głębokich sieci neuronowych w kontekście agregacji ryzyka w Solvency II
10:50-11:10 Grzegorz Korbela - Polityka gospodarcza państwa a rosnąca długość życia
11:10-12:10 Prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec - Badanie preferencji konsumentów - podejście ekonometryczne
12:10-12:20 Przerwa
12:20-12:40 Łucja Franczak - Ryzyko kursowe w krajach Grupy Wyszehradzkiej w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku
12:40-13:00 Antonina Gruszczyńska - Algorytm drzew decyzyjnych w identyfikacji reguł asocjacyjnych dla analizy kosztów i korzyści systemów wykształcenia wyższego
13:00-14:00 Michał Kowalczyk - Praca w Excelu i rozmowy kwalifikacyjne w dobie AI i chatu GPT
14:00-14:45 [Verisk] Paweł Gieroń - SQL i Python w analizie trendów ubezpieczeniowych
14:45-15:15 Przerwa lunchowa
15:15-16:00 [Verisk] Agnieszka Otręba-Szklarczyk - Wizualna analityka danych ubezpieczeniowych w SIGMA
16:00-16:25 Konkurs
16:25-17:25 [InfoConsulting] Bartłomiej Denkowski, Monika Jackowska - Współczesne systemy ERP - jak efektywnie przetworzyć dane na informacje i decyzje
17:25-17:35 Przerwa
17:35-17:55 Bartłomiej Pilch - Przepływy pieniężne a zyski w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw
17:55-18:15 Aleksander Kucharski - Co błyszczy najbardziej? Wyczucie rynku i zmienności, czyli analiza efektywności otwartych funduszy inwestycyjnych
18:15-18:35 Olga Chronowska - Analiza wskaźnikowa narzędziem do ukazania wpływu dotacji na działalność jednostek gospodarczych
18:35-18:55 Kamila Kwiatkowska - Ocena wpływu zarządzania projektami studenckimi na kompetencje zawodowe
18:55-19:15 Bartłomiej Beruś - Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na poziomie regionów NUTS 2 w latach 2004-2021
19:15-19:25 Zamknięcie II dnia konferencji
21 kwietnia 2023 r. (piątek)
10:00-10:10 Otwarcie III dnia konferencji
10:10-10:30 Tomasz Witkowski, Rafał Domek - Guest Seating Optimization for Weddings
10:30-10:50 Karol Małecki - Propozycja wykorzystania metod uczenia nienadzorowanego w skautingu piłkarskim
10:50-11:10 Olga Sieradzan - Wpływ wybranych wydarzeń politycznych i społecznych na zmiany indeksów ryzyka rynkowego
11:10-12:10 Prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Pomiar sprawności kosztowej polskich bibliotek akademickich i publicznych
12:10-12:20 Przerwa
12:20-13:00 [HSBC] - Phillippe J De Brouwer - The future of innovation
13:00-13:50 [HSBC] - Grzegorz Wenc - Technical Product Management
13:50-14:10 Anna Gacek, Klaudia Bukowińska - Rozwój OZE jako odpowiedź na rosnące ceny energii elektrycznej
14:10-14:30 Łucja Romańska - Możliwości i ograniczenia przeprowadzania wywiadu telefonicznego w celu pozyskania danych do badań naukowych i ich analizy
14:30-15:00 Przerwa lunchowa
15:00-16:00 [State Street] Barłomiej Streszewski, Paolo Conegliani - Why all the Backtest Overshoots? Value at Risk - challenges of the volatile market
16:00-16:20 Sebastian Szelewicz - Fewer or later?: Identifying Tempo and Quantum Effects in Polish Fertility in the Post-Communist Transition
16:20-16:40 Wojciech Krzyżak - Wpływ zmian inflacji oraz rentowności instrumentów dłużnych na stopy zwrotu oraz płynność na rynku złota
16:40-17:00 Krzysztof Kisiel - Trzy psy, które nie szczekały: premia za ryzyko, szoki rynkowe i luzowanie ilościowe.
17:00-17:15 Przerwa
17:15-17:35 Łukasz Sroka - Wpływ epidemii COVID-19 na wybór modelu regresji wielorakiej stóp zwrotu kontraktów terminowych na ropę WTI
17:35-17:55 Karol Włodyka - Wykorzystanie metod uczenia maszynowego do predykcji inflacji
17:55-18:15 Karol Włodyka - Opracowanie systemu tradingowego z wykorzystaniem wskaźników MACD i RSI
18:15-18:35 Aleksandra Kopyściańska - Ostrożność czy brawura? Analiza wpływu preferencji ryzyka na apetyt na ryzyko w portfelach akcyjnych
18:35-18:55 Krzysztof Wośko - Does index investing lead to the stock price inefficiency?
18:55-19:15 Eryk Faracik - Algorytmy typu no-regret w oligopolach Cournot i Bertranda
19:15-19:25 Zamknięcie III dnia konferencji
19 kwietnia 2023r. (środa)
10:00-10:10 Otwarcie I dnia konferencji
10:10-10:30 Sławomir Szwajkosz - Szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta: Synchronizacja giełdowych rynków akcji w świetle integracji walutowej
10:30-10:50 Angelika Sowa, Michalina Kumańska, Daria Tendaj - Badanie kryteriów decydujących o wyborze metodyki projektowej
10:50-11:10 Angelika Sowa, Michalina Kumańska, Daria Tendaj - Determinanty gromadzenia badań ankietowych w zakresie zarządzania projektami
11:10-11:50 [PMR] Paweł Olszynka, Maciej Gazda - Jakie są potrzeby firm w analizie danych i jak im sprostać – case studies firmy PMR
11:50-12:00 Przerwa
12:00-12:20 Jakub Boratyn - Czy działanie jednostki ma wpływ na środowisko? Analiza postaw energooszczędnych wśród studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz ich opinii na temat odnawialnych źródeł energii
12:20-12:40 Kamil Marszycki - Czy analityk powinien miłować mądrość? O znaczeniu filozofii w analizie danych ekonomicznych
12:40-13:00 Mateusz Rajzer - Zastosowanie mechaniki kwantowej w ekonomii i finansach
13:00-14:30 [UBS] Michał Żyła, Mateusz Pankowski, Damian Sawicki - Does the data matter? Data management concept
14:30-15:00 Przerwa lunchowa
15:00-16:00 Dr Małgorzata Snarska - Finansowe fale i moc chaosu - czyli o losowych układach dynamicznych w ekonomii i finansach
16:00-17:00 Paweł Ociepka - Datapaper - platforma do zautomatyzowaniej eksploracyjnej analizy danych
17:00-17:15 Przerwa
17:15-17:35 Wiktoria Sordyl - Wielka ucieczka, czyli jak radzimy sobie z nierównościami w dzisiejszym świecie
17:35-17:55 Dominik Pajor - Trzy grzyby w barszcz - czyli o relacji między niepewnością rynkową a stopami zwrotu skorygowanymi wypłatami dywidend w świetle efektywności rynku akcji
17:55-18:15 Grzegorz Migut - Ocena determinant wpływających na jakość modeli ekonometrycznych oraz modeli uczenia maszynowego na przykładzie retencji klientów
18:15-18:35 Joanna Dębicka; Stanisław Halkiewicz (prelegent); Edyta Mazurek; Katarzyna Ostasiewicz - Dwie propozycje do metody Thurstone'a
18:35-18:55 Błażej Szkudlarek - Badanie zmienności stóp zwrotu Bitcoina w latach 2015-2022 z wykorzystaniem jednowymiarowych modeli GARCH
18:55-19:15 Jakub Sowa - Od przybytku głowa nie boli? Czyli o wpływie inflacji prawa na efektywność funduszy inwestycyjnych
19:15-19:25 Zamknięcie I dnia konferencji

Dla Prelegentów

Warunki uczestnictwa w konferencji:

 • Referentami prac mogą być studenci lub doktoranci. Współautorem referatu może być pracownik naukowy.
 • Na podstawie treści przesłanych formularzy zgłoszeniowych Organizatorzy dokonają oceny proponowanych wystąpień. W związku z tym, streszczenie referatu zawarte w formularzu powinno mieć objętość minimum 1300 znaków i zawierać informacje o celach badawczych pracy oraz krótki opis metodyki wykorzystanej dla ich realizacji. Lista osób wraz z tytułami referatów zakwalifikowanych na Konferencję zostanie zamieszczona na jej stronie.
 • Forma prezentacji jest ustna, a czas przeznaczony na nią nie może przekroczyć 15 minut. Referat można wygłosić w języku polskim lub angielskim. Dodatkowo referent może się wspomóc prezentacją multimedialną, którą należy przesłać Organizatorom do wskazanego w regulaminie terminu.
 • Istnieje możliwość opublikowania pracy powstałej na bazie planowanego referatu w monografii pokonferencyjnej, wymogi redakcyjne zostały zamieszczone poniżej.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać poprzez formularz dostępny pod tym linkiem:

www Formularz zgłoszeniowyW celu uzyskania dalszych informacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konferencji.

Regulamin pdf

Wymogi redakcyjne monografii pokonferencyjnej

 • Praca powinna zostać napisana w programie Microsoft Office Word 2007 lub nowszym, a nazwą pliku ma być nazwisko/a autora(ów), np. "kowalska.docx",
 • Tekst należy sformatować według załączonego szablonu (zob. dół strony),
 • Objętość pracy nie może przekroczyć 12 stron A4, łącznie z bibliografią, wszelkimi tabelami, rysunkami, grafikami czy wzorami.
 • Poniżej znajduje się „Instrukcja formatowania tekstu”, w której dostępne są wszelkie szczegóły w tym zakresie.

Procedura wklejania tekstu do zamieszczonego poniżej szablonu (oprócz instrukcji formatowania tekstu, trzeba więc pod spodem zamieścić odpowiedni szablon pliku w Wordzie):

 • tekst najlepiej napisać systemem blokowym (bez żadnych tabulacji, marginesów);
 • po napisaniu tekstu skopiować go i wkleić do szablonu - wszystko zostanie automatycznie sformatowane;
 • tabele, grafiki wstawić od razu do tekstu zgodnie z szablonem;
 • dodatkowo wszystkie grafiki, rysunki przesłać osobno w wymaganych formatach na adres predkia@uek.krakow.pl, na ten adres przesyłamy również sformatowany tekst pracy
 • stosować przypisy literaturowe śródtekstowe, na końcu wstawić zwykłą bibliografię - spis wykorzystywanej literatury (w porządku alfabetycznym).

Instrukcja Formatowania Tekstupdf

Szablonpdf

Linki do monografii z poprzednich edycji:

mon
mon
mon
mon
mon
mon
mon
mon
mon
mon
mon
mon

Tak wyglądało NAWNE w 2019 r...

Obejrzyj zapowiedź XII Edycji NAWNE!

Organizatorzy

logoknad

Koło Naukowe Analizy Danych powstało w roku 2009 i na początku działalności pracowało pod fachowym okiem dr hab. Barbary Pawełek, prof. UEK. Naszą misją jest propagowanie znaczenia analizy danych w praktyce gospodarczej. Swoje cele realizujemy poprzez liczne szkolenia dotyczące wykorzystania metod i narzędzi analitycznych.

Nawiązujemy współpracę z firmami biznesowymi, w ramach której organizowane są szkolenia, seminaria i inne spotkania z pracownikami różnych działów. Wszystkie te działania mają na celu pomoc w ukierunkowaniu członków Koła na rynku pracy oraz służyć ich rozwojowi i zgłębianiu wiedzy.

Prowadzimy także własne badania ekonomiczne oraz marketingowe, aktywnie i z sukcesami uczestniczymy w konferencjach i konkursach. Obecnie opiekunami Koła są Prof. dr hab. Adam Sagan, dr hab. Artur Prędki, dr Łukasz Kwiatkowski oraz dr Beata Osiewalska.

Współorganizator wydarzenia

state street hsbc ubs infoconsulting versik uek

Patroni wydarzenia

polskie towarzystwo ekonomiczne kurier uek polskie towarzystwo statystyczne SEED NCBR psuek

Kontakt

Główny koordynator konferencji NAWNE 2023:
Karol Włodyka

E-mail: konferencja.nawne@gmail.com

Adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Koło Naukowe Analizy Danych UEK

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 Statystyki