Dla Uczestników

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych" odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2018 r.,w pawilonie Dydaktyczno-Sportowym (Sala 8) znajdującym się na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27.

W celu uzyskania bieżących informacji zapraszamy do odwiedzenia fanpage’u Konferencji: https://www.facebook.com/nawne/

Ponadto, informujemy iż:

 • Nie pobieramy żadnych opłat, uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne!
 • Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe podczas Konferencji.

Warunki uczestnictwa:

 • Referentami prac mogą być studenci lub doktoranci. Współautorem referatu może być pracownik naukowy.
 • Na zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji oraz wysłanie abstraktów chętni mają czas do 08.04.2018. poprzez przesłanie tych materiałów drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 • Na podstawie treści przesłanych formularzy zgłoszeniowych Organizatorzy dokonają oceny proponowanych wystąpień. W związku z tym, streszczenie referatu zawarte w formularzu powinno mieć objętość minimum 1300 znaków i zawierać informacje o celach badawczych pracy oraz krótki opis metodyki wykorzystanej dla ich realizacji. Lista osób wraz z tytułami referatów zakwalifikowanych na Konferencję zostanie zamieszczona na stronie do dnia 10.04.2018r.
 • Forma prezentacji jest ustna ,a czas przeznaczony na nią nie może przekroczyć 10 minut. Referat można wygłosić w języku polskim lub angielskim. Dodatkowo referent może się wspomóc prezentacją multimedialną, którą należy przesłać Organizatorom do 15.04.2018r. konferencja.nawne@gmail.com
 • Istnieje możliwość opublikowania pracy powstałej na bazie planowanego referatu w monografii pokonferencyjnej, wymogi redakcyjne zostały zamieszczone poniżej.
 • Oryginalne, niepublikowane wcześniej prace, wraz ze skanem recenzji przeprowadzonej przez pracownika naukowego należy nadesłać do 13.05.2018r., roku na adres: konferencja.nawne@gmail.com

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać poprzez formularz dostępny pod tym linkiem: Formularz kwalifikacyjny

W celu uzyskania dalszych informacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konferencji.

Wymogi redakcyjne

 • Praca powinna zostać napisana w programie Microsoft Office Word 2007 lub 2010 oraz nazwana nazwiskami autora(ów), np. "kowalska.docx",
 • Tekst należy sformatować według załączonego szablonu (zob. dół strony),
 • Objętość pracy nie może przekroczyć 10 stron A4, łącznie z bibliografią, wszelkimi tabelami, rysunkami, grafikami czy wzorami.

Procedura wklejania tekstu do zamieszczonego poniżej szablonu jest następująca:

 • tekst najlepiej napisać systemem blokowym (bez żadnych tabulacji, marginesów);
 • po napisaniu tekstu skopiować go i wkleić w szablon - wszystko zostanie automatycznie sformatowane;
 • tabele, grafiki wstawić od razu do tekstu zgodnie z szablonem;
 • dodatkowo wszystkie grafiki, rysunki przesłać osobno w wymaganych formatach na adres konferencja.nawne@gmail.com
 • stosować przypisy literaturowe śródtekstowe, na końcu wstawić zwykłą bibliografię - spis wykorzystywanej literatury (w porządku alfabetycznym).

Informacja na temat sposobu zapisu bibliografii:
Nazwisko I., Tytuł książki, Wydawnictwo, Miasto rok
przykład: Chwałowski R., Typografia typowej książki, wyd. Helion, Gliwice 2002

Prosimy o zapoznanie się z poniższą szczegółową instrukcją formatowania tekstu. Niespełnienie wymogów redakcyjnych spowoduje odrzucenie pracy!

Organizatorzy

KNAD

Koło Naukowe Analizy Danych powstało w roku 2009 od początku działalności pracując pod fachowym okiem dr hab. Barbary Pawełek, prof. UEK. Naszą misją jest propagowanie znaczenia analizy danych w praktyce gospodarczej. Swoje cele realizujemy poprzez liczne szkolenia dotyczące wykorzystania metod i narzędzi analitycznych.

Nawiązujemy współpracę z firmami biznesowymi, w ramach której organizowane są szkolenia, seminaria i inne spotkania z pracownikami różnych działów. Wszystkie te działania mają na celu pomoc w ukierunkowaniu przyszłych adeptów Analityki na rynku pracy oraz służyć ich rozwojowi i zgłębianiu wiedzy.

Prowadzimy także własne badania ekonomiczne oraz marketingowe, aktywnie i z sukcesami uczestniczymy w konferencjach i konkursach. Obecnie opiekunami Koła są dr hab. Artur Prędki, dr Łukasz Kwiatkowski oraz mgr Mateusz Baryła.

Kontakt

Zespół Koordynacyjny ds. Konferencji NAWNE
Koło Naukowe Analizy Danych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Katedra Statystyki

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Główny koordynator: Klaudia Głowacka 535 193 148

E-mail:
konferencja.nawne@gmail.com