Dla Uczestników

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych" odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2020 r. na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27.

W celu uzyskania bieżących informacji zapraszamy do odwiedzenia fanpage’u Konferencji: https://www.facebook.com/nawne/

Ponadto, informujemy iż:

 • Nie pobieramy żadnych opłat, uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne!
 • Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe podczas Konferencji.

Zapisy do tegorocznej edycji konkursu badawczego

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia swoich prac na konkurs, przewidujemy ciekawe nagrody, zwycięzcy konkursu zaprezentują swoje prace podczas finału konkursu, który odbędzie się 23 kwietnia 2020r na IX edycji Ogólnopolskiej Konferencji NAWNE – Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych.

Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez jednego ze sponsorów Konferencji. Zapewniamy, będzie o co walczyć.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu badawczego.

KNAD

Warunki uczestnictwa w konferencji:

 • Referentami prac mogą być studenci lub doktoranci. Współautorem referatu może być pracownik naukowy.
 • Na podstawie treści przesłanych formularzy zgłoszeniowych Organizatorzy dokonają oceny proponowanych wystąpień. W związku z tym, streszczenie referatu zawarte w formularzu powinno mieć objętość minimum 1300 znaków i zawierać informacje o celach badawczych pracy oraz krótki opis metodyki wykorzystanej dla ich realizacji. Lista osób wraz z tytułami referatów zakwalifikowanych na Konferencję zostanie zamieszczona na stronie.
 • Forma prezentacji jest ustna ,a czas przeznaczony na nią nie może przekroczyć 15 minut. Referat można wygłosić w języku polskim lub angielskim. Dodatkowo referent może się wspomóc prezentacją multimedialną, którą należy przesłać Organizatorom do wskazanego w regulaminie terminu. konferencja.nawne@gmail.com
 • Istnieje możliwość opublikowania pracy powstałej na bazie planowanego referatu w monografii pokonferencyjnej, wymogi redakcyjne zostały zamieszczone poniżej.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać poprzez formularz dostępny pod tym linkiem: Formularz zgłoszeniowy

W celu uzyskania dalszych informacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konferencji.

Wymogi redakcyjne

 • Praca powinna zostać napisana w programie Microsoft Office Word 2007 lub nowszy oraz nazwana nazwiskami autora(ów), np. "kowalska.docx",
 • Tekst należy sformatować według załączonego szablonu (zob. dół strony),
 • Objętość pracy nie może przekroczyć 10 stron A4, łącznie z bibliografią, wszelkimi tabelami, rysunkami, grafikami czy wzorami.

Procedura wklejania tekstu do zamieszczonego poniżej szablonu jest następująca:

 • tekst najlepiej napisać systemem blokowym (bez żadnych tabulacji, marginesów);
 • po napisaniu tekstu skopiować go i wkleić w szablon - wszystko zostanie automatycznie sformatowane;
 • tabele, grafiki wstawić od razu do tekstu zgodnie z szablonem;
 • dodatkowo wszystkie grafiki, rysunki przesłać osobno w wymaganych formatach na adres predkia@uek.krakow.pl
 • stosować przypisy literaturowe śródtekstowe, na końcu wstawić zwykłą bibliografię - spis wykorzystywanej literatury (w porządku alfabetycznym).

Informacja na temat sposobu zapisu bibliografii:
Nazwisko I., Tytuł książki, Wydawnictwo, Miasto rok
przykład: Chwałowski R., Typografia typowej książki, wyd. Helion, Gliwice 2002

Prosimy o zapoznanie się z poniższą szczegółową instrukcją formatowania tekstu. Niespełnienie wymogów redakcyjnych spowoduje odrzucenie pracy!

+

Organizatorzy

KNAD

Koło Naukowe Analizy Danych powstało w roku 2009 od początku działalności pracując pod fachowym okiem dr hab. Barbary Pawełek, prof. UEK. Naszą misją jest propagowanie znaczenia analizy danych w praktyce gospodarczej. Swoje cele realizujemy poprzez liczne szkolenia dotyczące wykorzystania metod i narzędzi analitycznych.

Nawiązujemy współpracę z firmami biznesowymi, w ramach której organizowane są szkolenia, seminaria i inne spotkania z pracownikami różnych działów. Wszystkie te działania mają na celu pomoc w ukierunkowaniu przyszłych adeptów Analityki na rynku pracy oraz służyć ich rozwojowi i zgłębianiu wiedzy.

Prowadzimy także własne badania ekonomiczne oraz marketingowe, aktywnie i z sukcesami uczestniczymy w konferencjach i konkursach. Obecnie opiekunami Koła są dr hab. Artur Prędki, dr Łukasz Kwiatkowski oraz dr Beata Osiewalska.

Kontakt

Zespół Koordynacyjny ds. Konferencji NAWNE
Koło Naukowe Analizy Danych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Katedra Statystyki

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Główny koordynator: Tymoteusz Tutak +48 518 583 727

E-mail:
konferencja.nawne@gmail.com